Bogoljub Karić promoviše humanitarnu delatnost kroz Karić́ fondaciju

Za Bogoljuba Karića, nedovoljno je uticati na živote ljudi kroz svoje poslovne sposobnosti i politički uticaj. Srbin takođe prihvata priliku da pozitivno utiče na svet kroz Karić fondaciju. Evo pogleda na ono o čemu se radi i na koji način utiče na vas.

Prema Kariću, ljudi mogu pokazati svoju ljubav prema svojoj zemlji i narodu na razne načine. Međutim, on i njegova porodica izabrali su milostinju, otuda i stvaranje Karić fondacije. Karić fondacija ima niz strasti, uključujući i predstavljanje nacionalnih kultura širom sveta. Fondacija ozbiljno razmišlja o promovisanju tolerancije, kao i koegzistenciji različitih nacija, kultura i religija. I to ne čini samo u Srbiji: to radi u regionu koji okružuje Srbiju i u ostatku sveta. Ono što je posebno impresivno u vezi sa Fondacijom je to što ona svoju misiju obavlja skoro četiri decenije.

Karić fondacija je počela kao Socijalni savet u Peći, koji je formiran sa ciljem promovisanja društvene odgovornosti i patriotizma, s posebnim naglaskom na njegovu zemlju Srbiju. Danas se vizija Fondacije može porediti s istorijskim ličnostima kao što su Luka Ćelović, Dunđerski, Spasić, Kolarac, Tekelija, i kapetan Miša. Ove stranke danas nisu samo priznate za proizvodnju piva i trgovinu soli: one su poštovane zbog svojih duhovnih doprinosa i izgradnje pozitivnog trajnog nasleđa koje uključuje više od novca.

Karić i njegova porodica sigurno su se susreli sa svojim poteškoćama, ali nastavljaju napore svoje Fondacije. Zašto? Zato što su bili ubeđeni da su voleti svoju zemlju, imati dobre namere i biti posvećeni humanitarnom radu i dobronamernosti presudni za društvo još 1979. godine, i jednako je važno – ako ne i najvažnije – u današnjem svetu koji se stalno menja, pozitivno trajno nasleđe koje uključuje više od novca.